')

Jez na Malé Skále je poničený, ale sjízdný

Publikováno

Letošní tuhá zima se podepsala na technickém stavu jezu na Malé Skále. Ve spádové desce se uvolnily kamenné bloky. Následná jarní ledová povodeň s těmito kameny pohlula směrem do podjezí. Nejvíce poničena byla pravá spádová deska. Sportovní propust (šlajsna) zůstala naštěstí nedotčena.

Vzhledem k technickému stavu jezu na Malé Skále doporučujeme všem vodákům plavícím se po Jizeře prohlídku jezu před jeho splutím. Především průjezd šlajsnou je nadále bez problémů. Přesto především za vyššího vodního stavu hrozí stržení proudem do vymletých míst.

Podle vyjádření správce toku Povodí Labe je oprava jezu na Malé Skále naplánovaná na letní měsíce. V této době bude nutné počítat s drobnými omezeními. Splavnost jezu ovšem zůstane po celou dobu oprav zachovaná. Provoz půjčovny lodí Jizera zůstane bezezměn.

Publikováno