')

Oprava mostu v Železném Brodě

Publikováno
Most v Železném Brodě

Vodáci pozor! Celou letošní sezónu budou probíhat stavební práce v Železném Brodě na mostě přes řeku Jizeru. Níže najdete vyjádření, které nám zaslala Krajská správa silnic Libereckého kraje.

Od března 2015 jsou zahájeny práce na kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 282-017 přes řeku Jizeru v Železném Brodě.

I zde bude okolo pilířů a opěr mostu množství konstrukcí částečně skrytých pod hladinou toku a značně ohrožujících život a zdraví v případě kolize. Ukončení stavby je předpokládáno na konec října 2015.

Přímé okolí obou staveb včetně toku je součástí staveniště s přísným zákazem vstupu a pohybu cizích osob.

Všem děkujeme za pochopení a omlouváme se za případná omezení.

Publikováno