')

Zahájení sezóny na Jizeře

Publikováno
Zamykání Jizery

Slavnostní zahájení letošní sezóny proběhne v sobotu 14. dubna 2012. Spolu
s půjčovnou klokočí.cz která pořádá 2.ročník Otevírání Jizery spojený s úklidem
řeky. Veškeré vybavení půjčovny lodekoza.cz Vám bude na této akci k dispozici
navíc zdarma. Plavbu zakončíme na Zrcadlové koze kde bude zajištěno malé občerstvení.

Publikováno