')

Čištěním Jizery jsme zahájili sezónu

Publikováno
Odemykání Jizery 2013

Jizera byla odemčena. Sezónu jsme zahájili sběrem odpadu z koryta Jizery v úseku od Malé Skály k restauraci Zrcadlová Koza. Půjčovna LoděKoza.cz  po zimní pauze oznamuje zahájení provozu.

V sobotu 6. dubna se konalo Odemykání Jizery – slavnostní zahájení vodácké sezóny. Součástí celé akce bylo také čištění koryta řeky od naplavených odpadků.

Letošní ročník byl poznamenán nepřízní počasí. Nízké teploty zřejmě zapříčinily výrazně nižší účast oproti minulým ročníkům. Těm ale kteří přišli, patří náš obdiv a poděkování za účast. Vzhledem k malému množství vody v Jizeře  byly snadno dostupné i odpadky, běžně schované pod hladinou. Díky tomu se podařilo sebrat nečekaně velké množství odpadu v přepočtu na počet účastníků.

Odemykáním Jizery zahájila provoz půjčovna LoděKoza.cz. Kterýkoli den si nyní můžete půjčit loď či koloběžku. 3. května otevíráme restauraci Ostrov a sní i naše stálé zastoupení na Malé Skále. Pro letošní sezónu jsme opět rozšířili vybavení půjčovny. V letošní sezóně budeme mít k dispozici více než 20 kanoí a 10 raftů. A pozor! Nově také půjčujeme koloběžky. Na Zrcadlové Koze můžete zase vyzkoušet aquazorbing.

Publikováno