Jez Hubálov

Jez Hubálov 2016-04-07T21:56:36+00:00
  • Jez Hubálov

Jez a MVE Hubálov

MVE Hubálov je postavena na pravém břehu Jizery 64,433. říčního kilometru, u pevného jezu s přelivnou hranou na kótě 227,29 m n. m. Nachází se v kouzelném prostředí, na půvabném malém ostrůvku, z levé strany obtékaném Jizerou, z pravé strany vodou turbín. Levý břeh Jizery v okolí elektrárny tvoří skalnatý masiv výšky asi 10 m, jenž je ve vrchní části lemován stromy. MVE Hubálov je klasifikována jako nízkotlaká průtočná elektrárna II. kategorie (výkon 100 až 500 kW), která zpracovává přirozený průtok vody v řece. Není tudíž určena k zadržování vody a k jejímu využívání v době špičkové spotřeby elektrické energie.

Původně zde stával vodní mlýn poháněný vodním kolem. Na obr. 2 je vzhled mlýna v roce 1880. Postaven byl však zřejmě mnohem dříve (asi o 30 až 50 let) – datum se nepodařilo zjistit.

Více informací o místech na Jizeře najdete na stránce kilometráž Jizery.