MVE Železný Brod

///MVE Železný Brod
MVE Železný Brod 2016-12-10T12:11:00+00:00

Stavba Malá vodní elektrárna (MVE) se nachází na řece Jizeře, při silnici z Turnova do Železného Brodu, na okraji města. V místě stával náhon a zbytky elektrárny, která byla zrušena v šedesátých letech minulého století. Obnova MVE Železný Brod byla součástí většího komplexu staveb. Kromě novostavby budovy MVE byl rekonstruován vzdouvací objekt a náhon, vybudován rybí přechod a vtokový objekt.

Náhon byl před rekonstrukcí místy zavodněný a částečně zasypaný. V areálu stavby se nacházel sypaný val, spojující silnici s ostrovem, tvořeným tímto náhonem a řekou.

Nová MVE Železný Brod zahrnovala výstavbu budovy strojovny, včetně obnovy hydraulického obvodu vodní elektrárny, v původní dispozici otevřeného náhonu. Aby bylo dosaženo zvýšeného využití průtoku (oproti původní VE) a umožněno rozšíření silnice, byla nová budova MVE vybudována na jiném místě než byla původní strojovna. Instalovaný výkon nové elektrárny je 986 MW.

Malá vodní elektrárna je členěna na tři provozní části: česlovnu, strojovnu a zateplené prostory pro obsluhu s hygienickým zázemím. V této části je také rozvodna NN a trafostanice.

Provozní řešení

Obsluha se zázemím, strojovna a česlovna jsou provozně a komunikačně propojeny.
Vstup do MVE je z venkovní lávky. Na místnost pro obsluhu navazuje hygienické zázemí. Přes chodbu je možné vstoupit do strojovny. Strojovna má čtyři výškové úrovně. V nejspodnější části jsou umístěny turbíny a generátory. Další úrovní je ochoz nad turbínami, dále manipulační plocha před montážními vraty a obslužná lávka.

V česlovně jsou umístěna stavidla, jemné česle před nátoky do turbín s čisticími stroji, sběrný žlab na nečistoty, proplachový kanál a kanál obtokový – přepouštěcí. Pro obsluhu stavidla přepouštěcího kanálu je k česlovně připojen hradidlový objekt.

Před montážními vraty u části strojovny je snížen terén pro případnou opravu a údržbu technologického zařízení. Snížení terénu se nachází pod hladinou Q 100 (stoletá voda), proto je před vraty vyřešeno osazení protipovodňové zábrany. Při nedávných povodních, které postihly Liberecký kraj, však nebylo třeba tyto zábrany použít, Jizera se sice vzdula, koryto však neopustila.

Strojovna

Ve spodní stavbě strojovny MVE jsou osazeny tři přímoproudé Kaplanovy turbíny v provedení S s průměry oběžných kol 1×1,450 mm a 2×1,150 mm. Při návrhovém rozdílu hladin – spádu 5,00 m – bude velká turbína pracovat s průtokem vody v rozsahu od 1,9 m3/s do 10,8 m3/s a obě malé turbíny s průtoky v rozsahu od 1,20 m3/s do 6,80 m3/s. Turbosoustrojí sestávají z turbín, regulačního zařízení, převodovky, generátoru a savky. Kaplanovy turbíny ve strojovně MVE Železný Brod zpracovávají průtoky vody v rozsahu od 1,2 m3/s až do celkové hltnosti turbín, tj. 24,4 m3/s. Tyto turbíny pohánějí přes převody s kuželovými ozubenými koly a vertikálními synchronními pružnými spojkami generátory o výkonu 1×496 kW a 2×245 kW (750 ot/min.). Provoz turbín je řízen automatickou hladinovou regulací. Čidlo regulace snímá úroveň horní hladiny vody v jezové nádrži.
Pravou částí spodní stavby strojovny prochází obtokový kanál, kterým se proplachuje usazovací prostor před vtokem do turbín.


Zobrazit místo Jizera, Spálov – Malá Skála na větší mapě

Více informací o místech na Jizeře najdete na stránce kilometráž Jizery