Riegrova stezka

///Riegrova stezka
Riegrova stezka 2016-12-10T12:11:00+00:00

Riegrova stezka je turistická, červeně značená trasa, kterou založil a slavnostně otevřel 20. října 1909 Klub českých turistů a která vede zeSemil do Železného Brodu. Stezka vede podél řeky Jizery a její délka je necelých 5 km. Stezka nese jméno po významném politikovi a rodákovi ze Semil Františka Ladislava Riegera, který mj. stál u založení Národní strany a později se stal jejím druhým vůdcem. „Riegrovka“ prochází přírodní rezervací Údolí Jizery u Semil a Bítouchova

Stezka se již od počátku setkala s velkým ohlasem. Původní stezka se ale nedochovala v té podobě, jak ji můžete projít dnes. Mezi lety 1922-1926 byla totiž vodní elektrárna Spálov a ta je až do dnešních dní funkční. Jedná se navíc o technickou raritu. Poblíž ní byla v roce 1929 vybudována i Crhova turistická chata – která se dnes jmenuje Hotel Pod Spálovem. Vodní elektrárnu Spálov je dokonce možné v určitém období navštívit.

Původní naučná stezka státní přírodní rezervace Údolí Jizery byla slavnostně otevřena v říjnu roku 1983. Stezka probíhá souběžně s červeně značenou turistickou Riegrovou stezkou a je průchodná v obou směrech. Tabule umístěné na její trase poskytují návštěvníkům základní seznámení s přírodním bohatstvím a historií rezervace. Dne 9. října 2008 byla slavnostně předána do užívání veřejnosti nová naučná stezka podél Riegrovy stezky mezi Semily a Spálovem. Nová naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Informační panely, obsahující texty v českém a anglickém jazyce jsou doplněny ilustračními obrázky a fotografiemi.

Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky. Další netradiční stavbou je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí 1 300 metrů dlouhý tunel, vylámaný ve skále. Cestou prochází kolem několika vyhlídek, z nichž je krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí.

Více informací o místech na Jizeře najdete na stránce kilometráž Jizery